Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że obecnie w Polsce żyje 4088 osób, które ukończyły setny rok życia. Najwięcej – aż 1095 – mieszka na Mazowszu, 526 w województwie śląskim i 404 w Wielkopolsce.

Powiatem, w którym mieszka najwięcej stulatków w Polsce, jest Warszawa – według GUS tam zameldowanych jest aż 459 takich osób. 11. pod tym względem jest powiat opolski z 40 stulatkami.

Wynik Warszawy nie może dziwić, to przecież najbardziej zaludnione polskie miasto, ale gdy przeliczymy ilość stulatków na 10 tys. mieszkańców, ranking zmienia się całkowicie.

Okazuje się, że najwięcej, bo aż 9 stulatków na 10 tys. mieszkańców, mieszka w Sopocie, w powiecie opolskim mamy natomiast 3,2 stulatka na 10 tys. mieszkańców, a to daje już siódme miejsce w kraju.