Aktualności

Stulatkowie w Województwie Wielkopolskim

08.06.2019 Wielkopolskie

http://koscian.naszemiasto.pl/artykul/emerytura-dla-100-latkow-w-wielkopolsce-jest-178-osob-z,5157675,art,t,id,tm.html

Emerytura dla 100 latków. W Wielkopolsce jest 178 osób z takim świadczeniem

REDAKCJA

W Wielkopolsce emeryturę wyjątkową pobiera 178 osób, które ukończyły 100 lat życia. Najstarsi z dostojnych jubilatów obchodzili w tym roku 109 urodziny. W całym kraju świadczenie honorowe z ZUS otrzymuje 1,9 tys. osób. Na terenie Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim wypłacanych jest 49 emerytur dla stulatków. Najstarszy urodził się w 1912 r.

W Polsce emeryturę wyjątkową z tytułu ukończenia 100 lat pobiera 1,9 tys. osób. Dla porównania w 2008 r. osób w tym dostojnym wieku było zaledwie 1,5 tys. Wśród stulatków pobierających świadczenie z ZUS zdecydowanie przeważają kobiety – stanowią 85 procent populacji.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca stulatkom świadczenie honorowe. Jest to świadczenie przyznawane przez prezesa ZUS. Jubilat nabywa uprawnienia do wspomnianego świadczenia w momencie ukończenia 100 lat życia. Świadczenie to nie jest jednorazowe, ale wypłacane jest co miesiąc. Wynosi ono 100 procent kwoty bazowej. Aktualnie kwota bazowa to 4003,88 zł. Ze świadczenia potrącany jest podatek i składka zdrowotna.

Sprawy o przyznanie świadczenia z tytułu ukończenia 100 lat dla osób uprawnionych do emerytury lub renty z ZUS, rozpatrywane są z urzędu, tzn. w celu ich przyznania nie jest konieczne złożenie wniosku. Natomiast w przypadku osób, które nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS, lub innego organu emerytalnego, prezes zakładu podejmuje decyzję na wniosek zainteresowanego.

Oznacza to, iż wniosek o przyznanie świadczenia honorowego powinien złożyć sam zainteresowany, jego ustawowy przedstawiciel lub pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub ustnie zgłoszone do protokołu. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego, ewentualnie kserokopię paszportu i odpisu skróconego aktu urodzenia. Dodatkowo, z tej niecodziennej okazji, pracownik Oddziału ZUS osobiście przekazuje jubilatowi list gratulacyjny prezesa zakładu wraz z życzeniami.

Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim

W Oddziale ZUS w Ostrowie Wielkopolskim wypłacanych jest 49 dodatków dla 100 latków, w tym dla 43 kobiet i 6 mężczyzn, według stanu na 31.05.2019 r.

Najstarszą osobą w całym Oddziale ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, której wypłacany jest dodatek dla 100-latka, jest kobieta urodzona w 1912 r. w powiecie wolsztyńskim. Najstarszym mężczyzną jest mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego urodzony w 1914 r.

Podział wg jednostek :
Wolsztyn – 1 osoba : 1 kobieta – ur. 1912 r.
Gostyń – 4 osoby: 3 kobiety, 1 mężczyzna, najstarsza kobieta – ur. 1915 r., mężczyzna – ur. 1918 r.
Leszno – 8 osób: 8 kobiet, najstarsza – ur.1913 r.
Kalisz – 8 osób: 7 kobiet, 1 mężczyzna, najstarszy mężczyzna – ur. 1917 r., najstarsza kobieta – ur. w 1915 r.
Kępno – 4 osoby: 3 kobiety, 1 mężczyzna, najstarsza kobieta – ur. 1914 r., najstarszy mężczyzna – ur. 1917 r.
Ostrów Wielkopolski – 12 osób: 10 kobiet, 2 mężczyzn, najstarsza kobieta – ur. 1914 r., najstarszy mężczyzna – ur. 1914 r.
Krotoszyn – 1 osoba, 1 kobieta – ur. 1919 r.
Rawicz – 1 osoba : 1 kobieta – ur. 1918 r.
Jarocin – 5 osób : 4 kobiety, 1 mężczyzn, najstarsza kobieta – ur.1913 r. mężczyzna – ur. 1916 r.
Ostrzeszów – 1 osoba : 1 kobieta – ur. 1915 r.
Kościan – 1 osoba : 1 kobieta – ur. 1919 r.
Pleszew – 3 osoby: 2 kobiety, 1 mężczyzna, najstarsza kobieta – ur. 1918 r. mężczyzna – ur. 1919 r.

https://wielichowo.pl/100-lat-swiadczenie-honorowe-z-zus/

100 lat! Świadczenie honorowe z ZUS

W Wielkopolsce emeryturę wyjątkową pobiera 178 osób, które ukończyły 100 lat życia. Najstarsi z dostojnych Jubilatów obchodzili w tym roku 109 urodziny. W całym kraju świadczenie honorowe z ZUS otrzymuje 1,9 tys. osób. Na terenie I Oddziału ZUS w Poznaniu wypłacane są 64 emerytury dla stulatków. Najstarszy urodził się w 1910 r.

W Polsce emeryturę wyjątkową z tytułu ukończenia 100 lat pobiera 1,9 tys. osób. Dla porównania w 2008 r. osób w tym dostojnym wieku było zaledwie 1,5 tys. Wśród stulatków pobierających świadczenie z ZUS zdecydowanie przeważają kobiety – stanowią 85 procent populacji. Życzymy wszystkim – 200 lat życia!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca stulatkom świadczenie honorowe. Jest to świadczenie przyznawane przez Prezesa ZUS. Jubilat nabywa uprawnienia do wspomnianego świadczenia w momencie ukończenia 100 lat życia. Świadczenie to nie jest jednorazowe, ale wypłacane jest co miesiąc. Wynosi ono 100 procent kwoty bazowej. Aktualnie kwota bazowa to 4003,88 zł.  Ze świadczenia potrącany jest podatek i składka zdrowotna.

Sprawy o przyznanie świadczenia z tytułu ukończenia 100 lat dla osób uprawnionych do emerytury lub renty z ZUS, rozpatrywane są z urzędu, tzn. w celu ich przyznania nie jest konieczne złożenie wniosku. Natomiast w przypadku osób, które nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS, lub innego organu emerytalnego, Prezes Zakładu podejmuje decyzję na wniosek zainteresowanego.

Oznacza to, iż wniosek o przyznanie świadczenia honorowego powinien złożyć sam zainteresowany, jego ustawowy przedstawiciel lub pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub ustnie zgłoszone do protokołu. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego, ewentualnie kserokopię paszportu i odpisu skróconego aktu urodzenia. Dodatkowo, z tej niecodziennej okazji, pracownik Oddziału ZUS osobiście przekazuje jubilatowi list gratulacyjny Prezesa Zakładu wraz z życzeniami.

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

I Oddział ZUS w Poznaniu

Honorowa emerytura na setne urodziny. Więcej kobiet skończyło wiek

2019-06-11 10:23:50

Aż 178 osób w Wielkopolsce ukończyło 100 lat i pobiera wyjątkową emeryturę. Najstarsi z jubilaci obchodzili w tym roku 109. urodziny. Na terenie II Oddziału ZUS w Poznaniu, czyli także Konina, wypłacane są 54 emerytury dla stulatków. Najstarszy urodził się w 1912 r. W całym kraju świadczenie honorowe z ZUS otrzymuje 1,9 tys. osób.

W Polsce wyjątkową emeryturę z tytułu ukończenia 100 lat pobiera 1,9 tys. osób. Dla porównania w 2008 r. osób w tym dostojnym wieku było zaledwie 1,5 tys. Wśród stulatków pobierających świadczenie z ZUS zdecydowanie przeważają kobiety – stanowią 85 procent populacji. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca stulatkom świadczenie honorowe. Jest to świadczenie przyznawane przez prezesa ZUS. Jubilat nabywa uprawnienia do wspomnianego świadczenia w momencie ukończenia 100 lat życia. Świadczenie to nie jest jednorazowe, ale wypłacane jest co miesiąc. Wynosi ono 100 procent kwoty bazowej. Aktualnie kwota bazowa to 4.003,88 zł. Ze świadczenia potrącany jest podatek i składka zdrowotna – informuje Marlena Nowicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Sprawy o przyznanie świadczenia z tytułu ukończenia 100 lat dla osób uprawnionych do emerytury lub renty z ZUS, rozpatrywane są z urzędu, tzn. w celu ich przyznania nie jest konieczne złożenie wniosku. Natomiast w przypadku osób, które nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS, lub innego organu emerytalnego, prezes zakładu podejmuje decyzję na wniosek zainteresowanego. – Oznacza to, iż wniosek o przyznanie świadczenia honorowego powinien złożyć sam zainteresowany, jego ustawowy przedstawiciel lub pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub ustnie zgłoszone do protokołu. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego, ewentualnie kserokopię paszportu i odpisu skróconego aktu urodzenia. Dodatkowo, z tej niecodziennej okazji, pracownik Oddziału ZUS osobiście przekazuje jubilatowi list gratulacyjny prezesa zakładu wraz z życzeniami – informuje Marlena Nowicka.

Płeć

Liczba

Kobiety

44

Mężczyźni

10

Razem

54

Liczba

Gniezno

13

Koło

2

Konin

7

Poznań

22

Słupca

1

Śrem

2

Turek

4

Września

3

Razem

54

Milena Fabisiak

2019-06-13

100 LAT! ŚWIADCZENIE HONOROWE Z ZUS

W Wielkopolsce emeryturę wyjątkową pobiera 178 osób, które ukończyły 100 lat życia. Najstarsi z dostojnych Jubilatów obchodzili w tym roku 109 urodziny. W całym kraju świadczenie honorowe z ZUS otrzymuje 1,9 tys. osób. Na terenie II Oddziału ZUS w Poznaniu wypłacane są 54 emerytury dla stulatków. Najstarszy urodził się w 1912 r.

W Polsce emeryturę wyjątkową z tytułu ukończenia 100 lat pobiera 1,9 tys. osób. Dla porównania w 2008 r. osób w tym dostojnym wieku było zaledwie 1,5 tys. Wśród stulatków pobierających świadczenie z ZUS zdecydowanie przeważają kobiety – stanowią 85 procent populacji. Życzymy wszystkim – 200 lat życia!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca stulatkom świadczenie honorowe. Jest to świadczenie przyznawane przez Prezesa ZUS. Jubilat nabywa uprawnienia do wspomnianego świadczenia w momencie ukończenia 100 lat życia. Świadczenie to nie jest jednorazowe, ale wypłacane jest co miesiąc. Wynosi ono 100 procent kwoty bazowej. Aktualnie kwota bazowa to 4003,88 zł. Ze świadczenia potrącany jest podatek i składka zdrowotna.

Sprawy o przyznanie świadczenia z tytułu ukończenia 100 lat dla osób uprawnionych do emerytury lub renty z ZUS, rozpatrywane są z urzędu, tzn. w celu ich przyznania nie jest konieczne złożenie wniosku. Natomiast w przypadku osób, które nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS, lub innego organu emerytalnego, Prezes Zakładu podejmuje decyzję na wniosek zainteresowanego.

Oznacza to, iż wniosek o przyznanie świadczenia honorowego powinien złożyć sam zainteresowany, jego ustawowy przedstawiciel lub pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub ustnie zgłoszone do protokołu. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego, ewentualnie kserokopię paszportu i odpisu skróconego aktu urodzenia. Dodatkowo, z tej niecodziennej okazji, pracownik Oddziału ZUS osobiście przekazuje jubilatowi list gratulacyjny Prezesa Zakładu wraz z życzeniami.

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

II Oddział ZUS w Poznaniu

Płeć

Ilość

Kobiety

44

Mężczyźni

10

Razem

54

 

 

Ilość

Gniezno

13

Koło

2

Konin

7

Poznań

22

Słupca

1

Śrem

2

Turek

4

Września

3

Razem

54

 

http://www.gostynska.pl/artykuly/swiadczenie-honorowe-tylko-dla-czterech-osob-w-pow,100974.htm

Świadczenie honorowe tylko dla czterech osób w powiecie

› Społeczeństwo 2 godziny temu    19.06.2019 
Anna Twardowska
komentarzy 0ocen 0 / 0%
A A A 
W Wielkopolsce emeryturę wyjątkową pobiera 178 osób, które ukończyły sto lat życia. Najstarsi z jubilatów obchodzili w tym roku 109. urodziny. Na terenie Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, wypłacanych jest 49 emerytur dla stulatków. W samym powiecie gostyńskim – są to cztery osoby. To dobry wynik. W sąsiadujących z nami powiatach, osób długowiecznych, jest mniej.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca stulatkom świadczenie honorowe, do którego jubilat nabywa uprawnienia w momencie ukończenia stu lat życia. Jest ono wypłacane co miesiąc i wynosi 100 procent kwoty bazowej (aktualnie kwota bazowa to 4003,88 zł). Ze świadczenia potrącany jest podatek i składka zdrowotna.

– Sprawy o przyznanie świadczenia z tytułu ukończenia 100 lat dla osób uprawnionych do emerytury lub renty z ZUS, rozpatrywane są z urzędu, tzn. w celu ich przyznania nie jest konieczne złożenie wniosku – mówi Marlena Nowicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

W przypadku osób, które nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS lub innego organu emerytalnego, prezes Zakładu podejmuje decyzję na wniosek zainteresowanego. Oznacza to, iż wniosek o przyznanie świadczenia honorowego powinien złożyć sam zainteresowany, jego ustawowy przedstawiciel lub pełnomocnik.

– Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego, ewentualnie kserokopię paszportu i odpisu skróconego aktu urodzenia. Dodatkowo, z tej niecodziennej okazji, pracownik Oddziału ZUS osobiście przekazuje jubilatowi list gratulacyjny prezesa zakładu wraz z życzeniami – dodaje M. Nowicka.

W Oddziale ZUS w Ostrowie Wielkopolskim wypłacanych jest 49 dodatków dla stulatków, w tym dla 43 kobiet i 6 mężczyzn (według stanu na 31 maja 2019 r.)

Najstarszą osobą w całym Oddziale ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, której wypłacany jest dodatek dla stulatka, jest kobieta urodzona w 1912 r. w powiecie wolsztyńskim. Najstarszym mężczyzną  jest mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego urodzony w 1914 r.

Wybrane jednostki:

Gostyń – 4 osoby: 3 kobiety, 1 mężczyzna, najstarszy mężczyzna – ur. w 1915 r.

Leszno – 8 osób: 8 kobiet, najstarsza  – ur. w 1913 r.

Krotoszyn – 1 osoba,  1 kobieta  – ur. w 1919 r.

Rawicz – 1 osoba : 1 kobieta – ur. w 1918 r.

Jarocin – 5 osób: 4 kobiety, 1 mężczyzn, najstarsza kobieta – ur. w 1913 r. mężczyzna – ur. w 1916 r.

Kościan – 1 osoba: 1 kobieta – ur. w 1919 r.

Pleszew – 3 osoby: 2 kobiety, 1 mężczyzna, najstarsza kobieta – ur. w 1918 r. mężczyzna – ur. w 1919 r.

Czytaj także: 

‹‹ Powrót

Ostatnie wpisy

Karol Bogdan 1913-2020

04.06.2020 Jasło, Podkarpackie

Elżbieta Wierzbińska 1910-2020

28.05.2020 Zakopane, Małopolskie

109. urodziny Arnolda Leisslera

25.05.2020 Staw (gm.Lubiszyn); Lubuskie

Bronisława Przybylak 1914-2020

18.05.2020 Świeżno; Zachodniopomorskie

Zofia Cukrowicz 1913-2020

14.05.2020 Leszno, Wielkopolskie

Stulatkowie w Województwie Podkarpackim

13.05.2020 Podkarpackie

106. urodziny Heleny Stanek

13.05.2020 Kruszwica
Na tej stronie internetowej w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi stosowane są pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że zgadzasz się na stosowanie przez nas plików cookies - pliki cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Szczegółowe informacje w Polityce dot. Cookies.