– Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca na Podkarpaciu 83 świadczenia honorowe: oddział ZUS w Rzeszowie – 55 świadczeń, oddział ZUS w Jaśle – 28 świadczeń – informuje Wojciech Dyląg, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS w województwie podkarpackim. 

Co miesiąc, bez dodatkowych wniosków

Seniorzy, którzy ukończyli sto lat i otrzymują z ZUS emeryturę lub rentę – świadczenie honorowe otrzymują z urzędu, bez składania dodatkowych wniosków. Jest ono wypłacane dożywotnio i stanowi comiesięczny dodatek do emerytury.

Najstarszym świadczeniobiorcą w oddziale ZUS w Rzeszowie jest rzeszowianka w wieku 105 lat, najstarszy świadczeniobiorca z oddziału ZUS w Jaśle to mieszkaniec powiatu krośnieńskiego urodzony w 1911 r. –  ma 108 lat.